dimecres, 25 de març de 2015

RELLOTGES

Vulnerant omnes, ultima necat”

Aquesta frase llatina, que traduïda literalment vol dir “totes fereixen, l'última mata”, la trobam també, amb el mateix significat, com a “Omnes feriunt, ultima necat”. Pel qua fa al subjecte d'aquesta oració, podem deduir que es refereix a les hores. D'aquesta manera, la primera part de l'oració (“vulnerant omnes”) expressa que totes les hores ens fereixen, és a dir, ens deixen marques i ens tornen més vells. Aquesta no té perquè ser una connotació negativa del pas del temps, ja que les bones experiències també ens marquen. La segona part (“ultima necat”) és un fet evident: l'última hora ens mata perquè és l'hora de la nostra mort. Aquest lema ha estat atribuït a Sèneca el Vell (54 a.C; Còrdova -39 d.C; Itàlia): crític, retòric, literat i escriptor. Com a fet curiós destaca que Mallorca, amb els seus 900 rellotges de sol, és la regió del món amb més rellotges de sol per metre quadrat. N'hi deu haver algun amb aquesta inscripció? Doncs és probable, ja que era molt freqüent que els rellotges de sol tenguessin aquest tipus d'inscripcions referides al pas del temps.

Catalina Bisbal i Paula Nigorra


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada